Pályázati felhívás fenyőfaárusító helyek bérbeadására

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt., mint a Csepeli Piac (1212 Budapest, Deák tér 1.) üzemeltetője, pályázatot hirdet a 2020-as év végi fenyőfaárusító helyek bérbeadására vonatkozóan.

A pályázat tárgya

A Csepeli Piacon idén is lehetőség nyílik vállalkozások, őstermelők számára a karácsonyra szánt fenyőfák értékesítésére, 2020. december 11-én 22 órától, 2020. december 24-én 12 óráig. A fenyőfavásár a piac északi parkolójában kerül megrendezésre, ahol a bérbeadó biztosítja a világítást a bérlők részére. 21 darab, egyenként kb. 25 m2-es terület kerül kijelölésre és bérbeadásra, köztük 8 darab ún. sarki hely, valamint 13 darab köztes hely, amelyek bérleti díja minimum bruttó 135.000 Ft.

Tekintettel arra, hogy a sarki helyek frekventáltabbak a köztes helyeknél, a nyolc legmagasabb összeget kínáló pályázó részére kerülnek kiosztásra. A köztes helyek a licitek mértékétől és a pályázatok beérkezésének idejétől függően, az 1. számú mellékletben feltüntetett területszámozás alapján, növekvő sorrendben kerülnek kiosztásra.

Fontos, hogy a bérlőknek gondoskodniuk kell a bérleti időszak végén megmaradt fenyők elszállításáról, egyéb esetben bérbeadó 4.000 Ft+27% áfa/m3 díjat számít fel azok elszállítására. Bérbeadó a nyertes pályázókkal egyszerűsített szerződést köt a helyszínen, a bérleti díj pénztárba történő befizetésével egyidejűleg.

Az alap 25 m2-es árusító helyen felül esetlegesen elfoglalt terület (túlpakolás) után bruttó 500 Ft/m2/ nap extra díj kerül felszámításra. A túlpakolást csak a piac vezetőségének engedélye birtokában, a megadott helyen és mértékben lehet igénybe venni.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő további kérdésekkel forduljon bizalommal a Csepeli Piac vezetőjéhez, Beer Krisztiánhoz (telefon.: +3670/434-5504).

Az ajánlatok bírálati szempontjai

A nyolc legmagasabb árat kínáló pályázó között kerülnek kiosztásra a sarki helyek, a kilencedik legmagasabb árat kínáló már köztes helyet kap. Amennyiben két pályázó azonos mértékű összeget kínál, úgy közöttük a pályázatok beérkezési ideje rangsorol. A helyek az 1. számú mellékletben feltüntetett területszámozás alapján, sorban kerülnek kiosztásra.

Az ajánlatok beküldésének módja

Az ajánlatokat elektronikusan kizárólag a beszerzes@varosgazda.eu e-mail címre, vagy postai úton, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek címezve, a 1215 Budapest, Katona József u. 62-64. címre küldve fogadjuk el.
Kérjük, az e-mail tárgyában vagy a lezárt borítékon a következőt feltüntetni szíveskedjenek: „FENYŐFA”!
Az ajánlatok összegét bruttó értékben kell megadni!

Az ajánlattételi határidő

Az ajánlatok beérkezési határideje 2020. november 1.

Kapacsolódó dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázható helyek rajza