Pályázat Csepeli Piac tetőszerkezetének felújítására

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Csepeli Piac tetőszerkezetének felújítására

 

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

 1. A pályázat kiírója

 

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.

Székhely: 1215 Budapest, Kossuth Lajos utca 65. fsz. 2

Adószám: 32172317-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-410233

 

 1. A pályázat célja:

 

Nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Budapest XXI. Kerület Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. tulajdonában lévő az 208491/5/E/32 helyrajzi szám alatt fekvő Csepeli Piac tetőszerkezetének felújítására.

 

 1. A felújítással kapcsolatos információk, feladatok:

 

 • 8000 m2 területű tető, tetőszerkezet, födémek teljes, vagy részleges felújítása
 • A felújítási munkák elvégzése szakaszosan végezhető a Piac zavartalan működése miatt
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelennek nyilvánítására, az eljárásnak a szerződés hatályba lépését megelőző bármely szakaszában. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy ilyen esetben semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft-vel szemben és a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

 

 1. Szerződést kizáró okok:

 

Nem köthető szerződés azzal a pályázóval, aki:

 • Csőd-vagy felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás alatt áll
 • Tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették
 • gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül.

 

 1. Pályázat beadásának határideje:
 2. április 15. 24:00 óra

 

 

 1. Pályázat beadásának helye és módja:

 

E-mailben a beszerzes@csihk.hu címre

A pályázatokat a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. titkárságán a 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 65. fsz. 2. címen, személyesen vagy meghatalmazott útján, feladó megjelölése nélküli zárt borítékban kell benyújtani a következő időszakban: hétfőtől – csütörtökig 8:00-14:00-ig. A borítékra kérjük ráírni „Pályázat: CSEPELI PIAC TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁS”

Postai úton történő beadás kizárt

 

 

 1. Kapcsolattartás:

domokos.edit@csihk.hu

kohari.krisztina@csihk.hu

 

Budapest, 2024. 03. 21.

 

Domokosné dr. Kósa Edit

ügyvezető